Kjøpe bolig: overlevering og befaring

Det bør settes opp et skriftlig notat/protokoll fra befaringen/overleveringen av boligen. Her bør tid og sted angis, hvem som er til stede, eventuelle mangler og liknende noteres og partene underskrive sammen. Når kjøper overtar, markerer det et viktig juridisk skille. Kjøperen overtar risikoen for boligen, og han må da selv […]

Muggsopp i boligen

Muggsopp er en liten sopp som lever på organiske materialer, som gress og andre planter, fuktig jord, trematerialer, gips og isolasjon. Muggsopp sammen med en rekke andre mikroorganismer finnes naturlig i miljøet rundt oss. Det er sammensetningen av de ulike artene og konsentrasjonen av sporer og flytige forbindelser som avgjør […]

Fuktskader i boligen

Den vanligste typen feil ved boliger er at de har fuktskader. Det har vært anslått at kanskje inntil en halvpart av norske bygg har større eller mindre fuktskader. Fuktskader er derfor av stor praktisk, økonomisk og helsemessig betydning for folk flest. Fukstskader kan føre til råteskader og mikrobiell vekst. Fukstskader […]

Kjøpe bolig: kontraktsmøtet

Som tidligere nevnt kommer avtale om kjøp av bolig i stand allerede når selger aksepterer ditt bud. Som kjøper er du i utgangspunktet ikke pliktig til å akseptere nye betingelser i kontrakten etter at ditt bud er akseptert. Hvis megleren sender en skriftlig bekreftelse til kjøperen om at budet er […]

Tips og råd til budrunden

Når blir budet bindende? Ved kjøp av bolig vil du som kjøper være bundet av budet ditt i det tidsrommet du har satt. Når selger har akseptert budet sitt og aksepten har kommet frem til deg, er bindende avtale om kjøp av bolig inngått. Aksepten har kommet frem til deg […]

Reklamere på boligkjøp

Reklamer i tide! Hvis du oppdager feil eller mangler ved boligen du har kjøpt bør du si fra til selger eller selger eierskifteforsikringsselskap så børt som mulig. Hvis du venter for lenge, kan det hende at du mister dine krav fordi du har reklamert for sent. Avhendingslova § 4-19 opererer […]

Bør du ha med fagfolk på visningen?

Dersom man oppdager urovekkende forhold i dokumentene eller på visningen, bør det vurderes å ta med fagfolk på visningen for å utrede forholdet nærmere. Dette er spesielt viktig dersom ikke selgeren går med på en avtale om at han skal ha risikoen for forholdet. Du kan også engasjere en fagmann […]