Kjøpe bolig: Undersøkelser under visningen

Typiske feil du kan se Fuktskader er den mest vanlige feilen ved boliger, både nye og gamle. Mange feil som skyldes fuktskader er synlige, men bare hvis du vet hva du leter etter: Unormal fasong. Sveller materialene? Fuktskjolder. Misfarging kan tyde på vekst av muggsommer. Se spesielt etter grønn, svart, […]

Eierskifteforsikring

Hvis du oppdager feil ved boligen du har kjøpt vil det først være snakk om en rettslig mangel dersom det foreligger et negativt avvik fra det som er avtalt, og mangelen må være tilstede på salgstidspunktet. Hva som er avtalt er det som er sagt og skrevet, og det som […]

Kjøp av leilighet i blokk og bygård

Fremgangsmåten ved undersøkelsene Hvis du planlegger å kjøpe bolig i blokk eller bygårder er et viktig poeng av disse leilighetene vil være tilknyttet ulike fellesarealer. Det er av betydning for ditt kjøp at alt er i orden med fellesarealer og installasjoner, og du må derfor også undersøke disse. Ellers kan […]

Boligkjøperforsikring: trenger du det?

Boligkjøperforsikringen er motvekten til selgers eierskifteforsikring, og har kommet som et svar på nettopp dette. Det er lett for kjøper av en bolig å føle seg ganske liten når man står mot eierskifteforsikringsselskapet i en boligtvist. Ofte blir reklamasjoner på feil og bolig som kjøper finner avslått tvert av forsikringsselskapenes […]

Kjøpers krav ved selgers avtalebrudd

Forsinket overlevering Dersom selgeren ikke gir fra seg skjøte eller bruken av eiendommen til rett tid, uten at dette skyldes forhold på kjøperens side kan kjøperen: holde fast ved avtalen og kreve at selger oppfyller sine forpliktelser. Du må imidlertid ikke vente urimelig lenge med å fremme et slikt krav. […]

Fri rettshjelp

Dersom du har dårlig økonomi og har behov for juridisk bistand, kan du i visse tilfeller ha krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp innebærer at staten dekker dine kostnader til juridisk bistand fra advokat, samt at du kan ha krav på dekning av kostnader til å føre en sak i […]

Gratis advokatbistand

Advokater som tilbyr gratis vurdering av din sak: Advokatenhjelperdeg.no – hos advokatenhjelperdeg.no kan du sende inn ditt spørsmål, og få en gratis juridisk tilbakemelding fra dyktige advokater innen de fleste rettsområder. Vær oppmerksom på at det kun er spørsmål av almenn interesse som blir besvart, og svarene blir publisert som nettsidene. […]

Husleieloven – en gjennomgang

Når gjelder husleieloven? Husleieloven gjelder avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag. Vederlag betyr ikke nødvendigvis penger. Husleieloven vil fortsatt gjelde selv om vederlaget er noe annet enn penger, for eksempel at leietaker skal utføre arbeidsoppgaver for utleier i bytte mot husrom. Bruksretten må ha grunnlag i en avtale. Om […]

Reklamasjon

Som forbruker har du en reklamasjonsrett hvis du kjøper en vare som ikke er i henhold til avtalen eller i henhold til hva du som forbruker kan forvente av varen du kjøper. Varen vil da ha en mangel, og du vil som forbruker i disse tilfellene kunne gjøre mangelskrav gjeldende […]