Kjøpers krav ved selgers avtalebrudd

Forsinket overlevering Dersom selgeren ikke gir fra seg skjøte eller bruken av eiendommen til rett tid, uten at dette skyldes forhold på kjøperens side kan kjøperen: holde fast ved avtalen og kreve at selger oppfyller sine forpliktelser. Du må imidlertid ikke vente urimelig lenge med å fremme et slikt krav. […]

Dokumentavgift

Når du kjøper en bolig eller annen fast eiendom skal du som hovedregel betale dokumentavgift til staten. Dokumentavgift er et gebyr som skal dekke statens kostnader ved overføring av grunnbokshjemmel til fast eiendom. Dokumentavgift reguleres av dokumentavgiftsloven samt av forskrift om dokumentavgift, og dokumentavgiften er på 2,5 prosent av eiendommens […]

Eierskifteforsikring

Eierskifteforsikring er boligselgerens forsikring, og forsikringen dekker i utgangspunktet det meste av ansvaret som selgeren kan ha ovenfor kjøperen etter avhendingsloven. Eierskifteforsikring betyr derfor ikke at det er boligen i seg selv som er forsikret, eiersifteforsikringen er ikke en tingsforsikring, men det er en ansvarsforsikring. Eierskifteforsikringen er heller ikke en […]