Kategori: Diverse

 • Er spillgevinster skattbare i Norge?

  Det finnes mye informasjon på nett om hvorvidt man skal betale skatt på gevinster eller ei, men dessverre er det mange av disse som har mangelfull informasjon. Dette skyldes gjerne at det er en del uenigheter, men også at regelverket er svært uoversiktlig. Mange norske spillere som spiller på internasjonale sider, har derfor blitt stående […]

 • En kort historie om statusen til kasinoer i
  Norge

  De første pengespillene dukket opp i Norge allerede på midten av 30-tallet, da det ble importert såkalte knipsekasser til landet. Neste trinn på historien ble etablert når Stortinget stiftet Norsk Tipping gjennom kongelig konsesjon i 1948. Imidlertid varoperatøren som ble stiftet den gang, langt fra den spillkjempen vi kjenner i dag. I den spede begynnelsen […]

 • Hvordan lovverk for online gambling er forskjellige fra land til land

  Selv om det europeiske samarbeidet i utgangspunkt vil at unionen styres på en universal retning, finnes det fortsatt mange og svært kompliserte lovverk i de individuelle landene. Et utmerket eksempel på dette er hvordan forskjellige land har håndtert veksten til nettkasinoer og online gambling. Derfor skal vi se litt nærmere på hvordan forskjellige land i […]

 • Erstatning når flyet er forsinket

  Sommerferien er over for mange, og forhåpentligvis har ferien gått knirkefritt for de fleste. Hvert år kan man imidlertid lese om feriereisende som opplever at flyene deres blir forsinket eller kansellert. Dette er noe som kan ødelegge en hel ferie. Heldigvis har du i de fleste tilfeller krav på erstatning når flyet er forsinket. I […]

 • Pasientrettigheter

  Pasientrettigheter

  Dine rettigheter som pasient reguleres av en rekke lover og forskrifter, blant annet pasientrettighetsloven, pasientskadeloven, lov om sykehus og lov om psykisk helsevern. Retten til helsehjelp I utgangspunktet har enhver rett til behandling hvor det må antas at legehjelp er påtrengende nødvendig, for eksempel ved aktuelle barnesykdommer, alvorlige ulykkestilfeller, forblødninger, forgiftninger eller andre sykdomstilstander som […]

 • Slik håndterer du inkassokrav

  Slik håndterer du inkassokrav

  Dersom du ikke betaler regningene dine i tide kan du risikerer å få et inkassokrav fra et inkassoselskap. Men hva gjør du dersom du får et inkassokrav som du mener at du ikke skal betale? I denne artikkelen gjennomgår vi de viktigste reglene for inkassokrav, og hvordan du forholder seg til inkassokrav som du mener […]

 • Fri rettshjelp

  Fri rettshjelp

  Dersom du har dårlig økonomi og har behov for juridisk bistand, kan du i visse tilfeller ha krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp innebærer at staten dekker dine kostnader til juridisk bistand fra advokat, samt at du kan ha krav på dekning av kostnader til å føre en sak i rettssystemet. Retten til fri rettshjelp […]

 • Gratis advokatbistand

  Gratis advokatbistand

  Advokater som tilbyr gratis vurdering av din sak: Advokatenhjelperdeg.no – hos advokatenhjelperdeg.no kan du sende inn ditt spørsmål, og få en gratis juridisk tilbakemelding fra dyktige advokater innen de fleste rettsområder. Vær oppmerksom på at det kun er spørsmål av almenn interesse som blir besvart, og svarene blir publisert som nettsidene. Du som sender inn spørmålet […]