Stemmeregler i eierseksjonssameier (selveierleiligheter)

Alle avgjørelser rundt driften av et seksjonert sameie (selveierleiligheter) tas av enten styret eller sameiermøtet. Når det gjelder selve stemmeprosessen kan det imidlertid lett oppstå forvirring. Denne artikkelen gir en gjennomgang av de viktigste stemmereglene som gjelder i eierseksjonssameier. Stemmeregler i styremøtet Som hovedregel kan styret fatte alle avgjørelser som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold… Fortsett å lese Stemmeregler i eierseksjonssameier (selveierleiligheter)

Skatt på styrehonorar i sameier og borettslag

I sameier og borettslag er det vanlig at særlig styreleder med også styremedlemmer får et honorar for styrearbeidet. Spørsmålet som gjerne oppstår er om styreleder og styremedlemmene må betale skatt av et slikt honorar. Hovedregelen om skatt av inntekt i skatteloven § 5-1 sier at det skal betales skatt av enhver fordel vunnet ved arbeid.… Fortsett å lese Skatt på styrehonorar i sameier og borettslag

Eierseksjoner – hvilke regler gjelder for selveierleiligheter?

Hvis du kjøper deg en eierseksjonsleilighet (også kalt selveierleilighet), betyr det at du kjøper en sameieandel til hele tomten og bygningen. I tillegg har du enerett til bruk av hele leiligheten. Eierseksjonsloven regulerer forholdet mellom sameierne i et eierseksjonssameie. Det er ikke mulig å avtale andre sameieformer for fast eiendom enn det som følger av… Fortsett å lese Eierseksjoner – hvilke regler gjelder for selveierleiligheter?

Sameiets vedlikeholdsplikt

Regler om sameiets vedlikeholdsplikt finnes i eierseksjonsloven § 20. Kravene til forsvarlig vedlikehold avhenger av hvor gammelt bygget er og hvilken standard bruksenhetene og eiendommen for øvrig hadde da det ble bygget i forhold til det som da var vanlig. Den opprinnelige standard er alltid utganspunktet, men ved vurderingen av behovet for vedlikehold må sameiet… Fortsett å lese Sameiets vedlikeholdsplikt

Seksjonseierens vedlikeholdplikt

Reglene om seksjonseiers vedlikeholdplikt finner man i eiersekjsonloven § 20. Seksjonseierns vedlikeholdplikt omfatter bruksenheten, boder, grunnareal og andre rom eller deler av rom, gjenstander og innretninger som seksjonseieren har bruksrett til, for eksempel terrasser og balkonger.

Ansvaret for felleskostnader ved salg av eierseksjon

Når man selger en selveierleilighet kan spørsmålet oppstå om hvem som har ansvaret for betaling av felleskostnadene i forhold til sameiet. I forholdet mellom kjøper og selger er det et avtalespørsmål hvem som på hvilket tidspunkt har ansvaret for felleskostnadene. Hvis ikke noe er avtalt så bestemmer avhendingsloven § 2-5 at den faktiske bruksoverlatelse skal være… Fortsett å lese Ansvaret for felleskostnader ved salg av eierseksjon

Fordeling av felleskostnader i eierseksjonssameier

Innledning I et seksjonert sameie vil det alltid finnes utgifter som ikke knytter seg direkte til den enkelte seksjon. Slike kostnader kalles felleskostnader, og skal som hovedregel dekkes av sameiet i fellesskap eller sameiebrøken. I større sameier er det vanlig at styret administrerer innkrevingen av felleskostnadene gjennom månedlige akontobidrag fra sameierne.

Dyrehold i leieboliger, eierseksjonssameier og borettslagsleiligheter

Konflikt vedrørende dyrehold er ikke uvanlig i leieboliger, eierseksjonssameier og borettslagsleiligheter. Lovreglene om dyrehold i borettslagsloven, husleieloven og eierseksjonsloven er bygget på samme lest, og skal også tolkes likt. Vi bruker  eierseksjonsloven § 19 siste ledd som eksempel: «Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold i seksjonssameiet, kan bruker av seksjonen holde dyr dersom… Fortsett å lese Dyrehold i leieboliger, eierseksjonssameier og borettslagsleiligheter