Hvilke regler gjelder for kjøp av aksjer i Norge?

Under finner du en generell oversikt over noen av reglene og retningslinjene som du må kjenne til om du skal kjøpe aksjer i Norge. Merk at denne informasjonen kan være utdatert eller unøyaktig, og det er viktig å konsultere en profesjonell finansiell rådgiver for spesifikke detaljer og veiledning. Lovverk: Kjøp og salg av aksjer i… Fortsett å lese Hvilke regler gjelder for kjøp av aksjer i Norge?

Hvor lang behandlingsfrist har kommunen i byggesaker?

Kommunen har en lovfestet frist på 12 uker for å behandle en søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven. Dersom kommunen har behov for å innhente ytterligere opplysninger eller uttalelser fra andre instanser, kan fristen forlenges med inntil 12 uker. Totalt kan dermed behandlingsfristen være inntil 24 uker. Det er viktig å merke… Fortsett å lese Hvor lang behandlingsfrist har kommunen i byggesaker?

Kan leietaker krever at utleier skal betale for tv-signaler grunnpakke?

Om utleier skal betale for en grunnpakke med tv-signaler for leietaker kommer an på hva som er avtalt. Husleieloven har ingen regel om at utleier plikter å tilby en slik grunnpakke til leietaker. Dette må avtales særskilt. Er ikke noe avtale om grunnpakke til tv-signaler så må regelen være at dette er noe leietaker selv… Fortsett å lese Kan leietaker krever at utleier skal betale for tv-signaler grunnpakke?

Kan video fra et dashbordkamera brukes som bevis i retten?

Selv de mest erfarne juristene kan noen ganger krangle om hva som egentlig kan brukes som bevis i en norsk rettssal. Dessverre er det vanskelig å sette en klar linje på hva som kan defineres som et «tydelig bevis». Dette gjelder spesielt når man hele tiden ser ny teknologi utvikle seg. På 80- og 90-tallet… Fortsett å lese Kan video fra et dashbordkamera brukes som bevis i retten?

Kan vi be naboen fjerne store trær som er plagsomme?

Spørsmål: Naboen vår har noen store trær som står nærme vår grense. Vi synes disse er plagsomme fordi de gir tomten vår mye sol. Vi ønsker å be naboen beskjære eller fjerne trærne, men er usikker på hvordan vi går frem. Hva sier loven om dette? Svar: Trær reguleres av naboloven, og i deres forbindelse… Fortsett å lese Kan vi be naboen fjerne store trær som er plagsomme?

Øke husleien på grunn av eiendomsskatt?

Spørsmål: Vi leier ut en bolig i Oslo hvor det nå har blitt innført eiendomsskatt. Eiendomsskatten gjør at vi tjener mindre på å leie ut enn tidligere? Kan vi øke husleien på grunn av eiendomsskatten slik at leietaker dekker denne? Svar: Innføring av eiendomsskatt vil dessverre ikke gi utleier adgang til å oppjustere husleie for allerede… Fortsett å lese Øke husleien på grunn av eiendomsskatt?

Registrere lite sameie i Brønnøysundregisteret

Spørsmål: Vi er et lite sameie på kun fem seksjoner. I forbindelse med søknad om opptak av felles lån i banken krever banken et organisasjonsnummer. For å få dette må vi registrere oss i Brønnøysundregisteret. Er dette noe vi som et lite sameie egentlig er pliktig til å gjøre, og hvordan går vi frem? Svar: Som… Fortsett å lese Registrere lite sameie i Brønnøysundregisteret

Ansvar for trampoliner på fellesareal i et sameie

Spørsmål: Hei! Jeg sitter i styret i et seksjonert sameie der en av sameierne ønsker å plassere en trampoline på en del av fellesarealet. Styret ønsker å godkjenne dette, men lurer på om vi kan bli holdt ansvarlig dersom noen skader seg ved bruk av trampolinen? Kan vi fraskrive oss ansvar dersom vi godkjenner plasseringen?… Fortsett å lese Ansvar for trampoliner på fellesareal i et sameie

Hva slags flertall kreves ved vedtak om utbygging av loft i et sameie?

Spørsmål: Vi vurderer å bygge ut loftet i vårt sameie som er fellesareal. Planen er å bygge om til nye seksjoner og senere selge disse. Hva slags flertall kreves i sameiermøtet for å fatte et vedtak om loftsutbygging? Svar: Vedtak om loftsutbygging i et seksjonert sameie vil som hovedregel kreve det man kaller kvalifisert flertall,… Fortsett å lese Hva slags flertall kreves ved vedtak om utbygging av loft i et sameie?