Aksept av risiko

Aksept av risiko er et erstatningsrettslig begrep som innebærer at en skadelidt har satt seg selv i en situasjon der han har akseptert at det er en risiko for å bli påført en skade. En som røyker vil for eksempel ha akseptert at røyking innebærer en fare for helsen eller en kampsportutøver har akseptert at det er en fare for at han vil bli skadet av motstanderen.

Was this article helpful?

Legg igjen en kommentar