Alders tids bruk

Alders tids bruk er et begrep som særlig brukes i tilknytning til eiendomsrett eller bruksrett. Alders tids bruk er nært beslektet med begrepet hevd. Reglene om alders tids bruk er ikke lovfestet, men er en sedvanerett som f.eks. sier at dersom en person har brukt en vei over en annen manns eiendom i lang tid, så kan personen få en bruksrett til å bruke denne veien selv om eieren av veien ikke har gitt tillatelse til bruken, og selv om vilkårene for hevd ikke er oppfylt.

Was this article helpful?

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar