Anbud

Anbud er et bindende tilbud om å levere en tjeneste eller en vare på betingelser som er gitt av en oppdragsgiver. Normalt vil en oppdragsgiver sende ut en anbudsinnbydelse til potensielle oppdragstakere med en frist for å inngi et tilbud. Dette kalles en anbudskonkurranse. Ved anbudskonkurranser i det offentlige finnes det egne regler for hvordan anbudskonkurransene skal avholdes. Da samme reglene gjelder også for noen private virksomheter som må ha konsesjon fra det offentlige, eller der det offentlige yter tilskudd til virksomheten.

Was this article helpful?

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar