Angrefrist

Angrefrist er fristen til å gå fra en avtale innen kort tid etter at avtalen er inngått. For forbrukeren reguleres angrefristen av angrerettloven. Bestemmelsene i angrerettloven gir forbrukere rett til å på gitte vilkår angre seg på inngåelse av avtaler, typisk avtaler om kjøp som skjer ved fjernsalg over telefon eller internett eller andre plasser utenfor selgeres faste utsalgssted.

Angreretten må benyttes innen en viss frist, angrefristen. Angrefristen er som hovedregel 14 dager etter at forbrukeren har mottatt den kjøpte varen og i tillegg har fått slike opplysninger om angreretten som loven krever. Ved fjernsalg utenom telefonsalg vil angrefristen i alle tilfeller utløpe senest tre måneder etter at varen er mottatt, eller senest etter et år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt fra selger.
Ved kjøp av tjenester er angrefristen 14 dager etter at kjøpere av tjenesten har mottatt opplysninger om angreretten. Fristen vil i alle tilfeller utløpe senest tre måneder etter at avtalen om tjenesten ble inngått, eller senest etter ett år dersom opplysning om angrerett ikke bli gitt fra selger.

Was this article helpful?

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar