Ankesum

Ankesum er den minste tvistesummen (verdien av tvisten) som normalt kan gi grunnlag for en anke over en dom eller en annen avgjørelse. Ved anke over en tingsrettsavgjørelse til lagmannsretten er ankesummen 125 000 kroner. Dette følger av tvisteloven § 29-13. Ved anke over en avgjørelse fra lagmannsretten til Høyesterett er det ingen økonomisk grense (ankesum), men ved anke til Høyesterett vil anken alltid kreve samtykke fra Høyesterett sitt ankeutvalg.

Was this article helpful?

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar