Ansvarlig selskap

Et ansvarlig selskap er en selskapsform der deltakerne i selskapet hefter personlig for selskapets gjeld ved siden av selskapet selv. Ansvarlige selskap kan være organisert som selskap med ubegrenset og solidarisk (udelt)ansvar for deltakerne (ANS) eller som selskap med ubegrenset men proratarisk (delt) ansvar for deltakerne (DA). Dersom ikke annen selskapsform velges av deltakerne ved avtale, er at selskap automatisk et ansvarlig selskap.

Ansvarlige selskap reguleres av selskapsloven, som skiller mellom ANS og DA. I et ansvarlig selskap (ANS) vil deltakerne hefte fullt ut for gjelden i selskapet (og andre selskapsforpliktelser), men deltakernes forpliktelser vil kun ble aktualisert når det er på det rene at selskapet selv ikke kan oppfylle sine forpliktelser. I selskaper med delt ansvar (DA) vil hver av selskapets deltakere hefte for en nærmere avtalt del av selskapets forpliktelser.

Ansvarlige selskap blir normalt stiftet ved avtale mellom deltakerne, og skal meldes inn til Foretaksregisteret.

Was this article helpful?

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar