Ansvarsfraskrivelse

En ansvarsfraskrivelse er ofte en klausul i en kontrakt der en av avtalens parter fraskriver seg ansvar for eventuelle mangler ved en ytelse eller en forsinkelse ved levering av en ytelse. En ansvarsfraskrivelse kan være generell eller spesifisert, f.eks. at selger av en bolig fraskriver seg ansvar for eventuelle fuktskader i boligen. En generell ansvarsfraskrivelse beskrives gjerne som en «som den er»-klausul («as-is»). Det er f.eks. vanlig å selge brukte boliger med «som den er»-klausuler. Dette betyr at selger i stor grad fraskriver seg ansvar for eventuelle skjulte feil og mangler ved eiendommen.

Hvorvidt en ansvarsfraskrivelse er juridisk bindende for en kjøper beror i stor grad på om kjøperen har akseptert ansvarsfraskrivelsen, f.eks. ved å signere på en kontrakt der en slik klausul er inntatt. Noen lovbestemmelser begrenser også rekkevidden av en ansvarsfraskrivelse. Avhendingsloven, som gjelder kjøp av brukte boliger, sier f.eks. at en bolig som er solgt «som den er» uansett har en mangel dersom selger har gitt uriktige eller manglende opplysninger om boligens tilstand, eller boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper kunne forvente.

En ansvarsfraskrivelse kan også bli ansett som urimelig etter avtaleloven § 36 eller som et urimelig forretningsvilkår etter pristiltaksloven § 2.

Was this article helpful?

Legg igjen en kommentar