Arbeidsavtale

En arbeidsavtale er en avtale mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker som går ut på at arbeidstakeren skal stille sin arbeidskraft til rådighet for arbeidsgiveren, vanligvis i nytte mot vederlag i form av lønn. Arbeidsavtaler reguleres av arbeidsmiljøloven. En arbeidsavtale skal alltid inngås skriftlig, jf. arbeidsmiljøloven § 14-5. Arbeidsmiljøloven stiller flere minstekrav til hva en arbeidsavtale skal inneholde, se arbeidsmiljøloven § 14-6. Arbeidsavtaler reguleres ofte av tariffavtaler, og gir arbeidstakerne bedre rettigheter enn det som følger av loven.

Les også: Arbeidsmiljøloven – en gjennomgang

Was this article helpful?

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar