Arbeidsgiverperiode

Arbeidsgiverperioden er en periode på inntil 16 kalenderdager der en arbeidsgiver må betale sykepenger dersom arbeidstaker er syk. Dette følger av folketrygdloven § 8-19. Arbeidsgiverperioden skal regnes fra og med den første hele fraværsdagen til arbeidstaker. Når arbeidsgiverperioden har utløpt, vil arbeidstaker få sine sykepenger utbetalt av folketrygden, jf. folketrygdloven § 8-17.

Les også: Arbeidsmiljøloven – en gjennomgang

Was this article helpful?

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar