Arbeidstid

Arbeidstid er den tiden en arbeidstaker skal stå til disposisjon for sin arbeidsgiver. Motsatt av arbeidstid er arbeidsfri.

Bestemmelser om arbeidstid følger av arbeidsmiljøloven kapittel 10. Hovedregelen er at den alminnelige arbeidstiden ikke skal overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av syv dager. For arbeidsformer som for eksempel skiftarbeid og turnusarbeid fremgår det av arbeidsmiljøloven at den alminnelige arbeidstiden skal være 38 timer eller 38 timer i uken.

Les også: Arbeidsmiljøloven – en gjennomgang

En del av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid kan fravikes i tariffavtaler. Det finnes også unntak fra hovedreglene om alminnelig arbeidstid for arbeidstakere i «særlig uavhengige stillinger», typisk advokater med ansvar for egne klienter.

Den alminnelige arbeidstiden skal som hovedregel være i perioden mellom klokken 06 og klokken 21. For arbeid ut over den alminnelige arbeidstiden kan en arbeidstaker normalt kreve overtidsbetalt.

Was this article helpful?

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar