Arealsvikt

Begrepet arealsvikt knytter seg normalt til feil ved arealet ved kjøp av fast eiendom. Eiendommen har et mindre areal enn det kjøperen fått opplyst eller har grunn til å regne med. Det finnes en bestemmelse om arealsvikt i avhendingsloven § 3-3 som gjelder svikt i eiendommens grunnareal (tomt). Her fremgår det at arealsvikt er en mangel i de tilfellene der arealet er vesentlig mindre enn det som er opplyst av selger, eller der selgeren har opptrådt sterkt klanderverdig.

Den overnevnte bestemmelsen om arealsvikt gjelder i utgangspunktet ikke der det oppdages at innendørs areal er mindre enn avtalt eller forutsatt. Det finnes imidlertid rettspraksis der innendørs arealsvikt har blitt ansett som en mangel dersom en boligs areal er mindre enn det som er opplyst av selger.

Was this article helpful?

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar