Arvegangsklasse

Begrepet arvegangsklasse definerer hvem som arver en arvelater etter arveloven. Det finnes tre ulike arvegangsklasser ut fra hvor nært i slekt man står med arvelateren.

Det første arvegangsklassen består av arvelaters livsarvinger, det vil si avdødes barn, barnebarn eller oldebarn med mer. Dersom arvelateren har livsarvinger følger det av arveloven § 1 at arven skal gå til disse.

Den andre arvegangsklassen består av arvelaterens foreldre og foreldrenes livsarvinger (avdødes søsken osv.). Disse får arv fra avdøde bare dersom det ikke finnes noen i live i første arvegangsklasse, jf. arveloven § 2.

Den tredje arvegangsklassen består av arvelaterens besteforeldre og besteforeldrenes livsarvinger (avdødes onkler, tanter, fettere og kusiner). Tremenninger arver ikke. Personene i tredje arvegangsklasse arver kun dersom det ikke er noen i live i arvegangsklasse 1 og 2.

Ektefellen til avdøde er ikke en del av noen arvegangsklasse. Ektefellen har likevel en sterk arverettslig stilling på grunn av arvelovens regler om legalarv for ektefeller, samt ektefelles rett til å sitte i uskiftet bo med avdødes arvelott.

Was this article helpful?

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar