Atkomstdokument

Et atkomstdokument er at dokument som beskriver grunnlaget for en rettighet. Atkomstdokument er et uttrykk man særlig hører i forbindelse med bolig. Dersom man eier boligen er det skjøtet som fungerer som atkomstdokument. For borettslagsleiligheter finnes det to atkomstdokumenter. Det ene er et andelsbevis som viser at man eier en andel i borettslaget. Det andre er et innskuddsbevis som viser størrelsen på det innskuddet man har i borettslaget

Was this article helpful?

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar