Attest

Attest er beskrivelse på et sluttdokument som en arbeidstaker har krav på fra sin arbeidsgiver der arbeidstakeren slutter i jobben etter en lovlig oppsigelse. Attesten skal minimum inneholde opplysninger om arbeidsgivers navn, fødselsdato, hva arbeidet har gått ut på og arbeidsforholdet lengde. I noen tilfeller kan en arbeidstaker kreve en mer utførlig attest enn det overnevnte.

Les også: Arbeidsmiljøloven – en gjennomgang

Was this article helpful?

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar