Atypisk rus

Atypisk rus er en alkoholrus som skiller seg fra vanlig alkoholrus. Ved atypisk rus inntrer virkningen av alkoholen plutselig og gjerne etter inntak av bare små kvanta med alkohol. Den sin har en atypisk rus er lider gjerne av sterke bevissthetsforstyrrelser og hukommelsestap. Personen er likevel normalt handlingsdyktig.

I strafferetten skilles det ikke mellom vanlig rus og atypisk rus. Det som er avgjørende er hvorvidt det dreier seg om rus som er selvforskyldt eller ikke. Atypisk rus kan dog i praksis være uforskyldt fordi den kan inntre raskt og etter kun små mengder med alkohol.

Was this article helpful?

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar