Avbestilling

Avbestilling er et begrep som gjerne brukes i kjøpsretten ved tilbakekallelse av en bestilling. For næringskjøp er avbestilling regulert av kjøpsloven § 52. Bestemmelsen gir kjøper rett til å avbestille ved tilvirkningskjøp. Dersom kjøper avbestiller et tilvirkningskjøp, kan selgeren ikke fastholde kjøpet med mindre avbestillingen vil medføre betydelig ulempe for kjøper eller risiko for at kjøper ikke vil få erstattet det tap som avbestillingen vil medføre.

I forbrukerkjøp, det vil si kjøper mellom næringsdrivende og en forbruker, er adgangen til avbestilling større. Avbestilling i forbrukerkjøp reguleres av forbrukerkjøpsloven § 41 som gir forbrukeren rett til å avbestille en salgsgjenstand før denne blir levert. Ved slik avbestilling kan selger imidlertid kreve erstatning for eventuelle tap han har som følge av avbestillingen.

Det følger av forbrukerkjøpsloven § 52 at erstatningen skal svare til det økonomiske tapet som selgeren lider som følge av avbestillingen. Dette gjelder også tap som følge av utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste. For å kunne kreve erstatning ved avbestilling må selgers tap imidlertid være noe man med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kjøpers avbestilling.

I forbrukerkjøp er det ikke uvanlig å avtale en normalerstatning for avbestilling. Slik normalerstatning kalles gjerne et avbestillingsgebyr og er regulert i forbrukerkjøpsloven § 41, håndverkertjenesteloven § 40 eller bustadoppføringslova § 54.

Retten til avbestilling må ikke forveksles med angreretten som en forbruker har ved kjøp som skjer utenfor selgers faste tilholdssted.

Det finnes også bestemmelser om avbestilling av håndverkertjenester i håndverkertjenesteloven § § 39 – 40 samt ved kjøp av bolig under oppføring i bustadoppføringslova § 52.

Was this article helpful?

Legg igjen en kommentar