Avkall på arv

Ingen plikter å ta imot arv. Avkall på arv er en frafallelse av retten til å ta imot arv og reguleres av arveloven § 45. En arving kan alltid gi avkall på arv. En arving som vil gi avkall på arv, må gi avkallet til arvelateren eller til gjenlevende ektefelle som sitter i uskiftet bo. Avkallet kan gjelde hele arven eller kun en del av arven. Dersom arvingen ikke er myndig er det overformynderiet som må samtykke til avkallet.

Ved avkall på arv vil også livsarvingene til den avkallet gjelder bli bundet av avkallet.

Det er også mulig å avslå arv etter arvefallet, jf. arveloven § 74. Forskjellen er at et avkall gis mens arvelater fortsatt er i livet mens avslag på arv skjer etter arvefallet, det vil si etter at arvelater er død. Avslag på arv vil ikke binde livsarvingene til den som avslår arven.

Avslag på arv er f.eks. vanlig der en arving vet at arveboets gjeld overstiger arveboets verdier.

Was this article helpful?

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar