Avkortning i arv

Avkortning av arv er der en arvelater reduserer en livsarvings del av arven. Reglene som avkortning i arv finnes i arveloven § 38, og er et unntak fra reglene om at alle livsarvinger skal ha like stor arv ved arvefallet. En vanlig situasjon der en arvelater ønsker å foreta en avkortning av arven er der en livsarving har fått større økonomiske verdier av gave av arvelaterens enn de andre livsarvingene mens arvelateren levde. Det er ingen formkrav til arvelaters beslutning om avkortning av arv. Avkortning av arv kan også foretas etter arvelaters død dersom det er i tråd med arvelaters forutsetninger.

I praksis skjer avkortningen ved at de øvrige livsarvingene tar ut like mye ar boet som den som har fått avkortning tidligere hat mottatt av arvelateren.

Was this article helpful?

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar