Avskiping av servitutt

Avskiping av servitutter reguleres av servituttloven § 7. Avskiping er en form for ekspropriasjon av en bruksrett (servitutt) der servitutten bringes til opphør fordi den er til mer skade enn gang. Dersom servitutten ikke kan endres eller rettes, kan servitutthaveren kreve avskiping. Dersom bruksretten avskipes må eieren av den tjenende eiendommen betale erstatning til rettighetshaveren.

Was this article helpful?

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar