Avskjed i arbeidsforhold

Ved avskjed i arbeidsforhold avsluttes arbeidsforholdet med øyeblikkelig virkning. Avskjed reguleres av arbeidsmiljøloven § 15-14. Vilkåret for at en arbeidsgiver kan avslutte arbeidsforholdet med en arbeidstaker med øyeblikkelig virkning er at arbeidstakeren har begått grovt pliktbrudd eller på annen måte vesentlig har misligholdt sin arbeidsavtale.

For avskjed i arbeidsforhold kan skje, skal arbeidsgiver konfrontere arbeidstakeren og eventuelle tillitsvalgte med mindre arbeidstakeren ikke ønsker dette.

Avskjed skal gis i skriftlig form i tråd med de formkrav som gjelder for en oppsigelse.

Dersom avskjed gis på urettmessig grunnlag, har arbeidstaker krav på erstatning.

Les også: Arbeidsmiljøloven – en gjennomgang

Was this article helpful?

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar