Felleseie

Felleseie er betegnelsen på den del av formuen som ved opphør av ekteskap skal deles mellom ektefellene. Det motsatte av felleseie er særeie. Felleseie reguleres av ekteskapsloven del 3 om formuesforhold mellom ektefeller. Hovedregelen i ekteskapsloven er at ektefellene har felleseie. Særeie må avtales særskilt. Ved separasjon eller skilsmisse fremgår det av ekteskapsloven § 58 første ledd at felleseiet skal deles likt etter avsetning av midler til dekning av den enkelte ektefelles gjeld. Ektefellene kan imidlertid fremsette krav om skjevdeling, jf. ekteskapsloven § 59, og dette er vanlig. Personlige eiendeler som f.eks. klær og smykker samt personlige pensjonsrettigheter skal holdes utenfor likedelingen.

Was this article helpful?

Legg igjen en kommentar