Naboskjønn

Naboskjønn (også kalt granneskjønn) er et skjønn som avholdes før et tiltak på en eiendom igangsettes. Skjønnet avgjør om tiltaket er i strid med naboloven. Både den som setter i gang tiltaket og naboen kan kreve naboskjønn. Krav om naboskjønn må settes i gang senest fire uker etter at de har fått nabovarsel etter naboloven. Naboskjønn er et rettslig skjønn som styres av en tingsrettsdommer. Selv om et naboskjønn tillater et tiltak, er dette ikke til hinder for at domstolene senere erklærer at tiltaket er nabostridig. Skjønnet medfører imidlertid at tiltaket ikke kan kreves stanset eller endret.

Was this article helpful?

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar