Nabovarsel

Nabovarsel (også kalt grannevarsel) er et varsel til naboene om at noen vil sette i gang med graving, planting, byggearbeider eller andre tiltak som kan påvirke naboen. Nabovarsel er påbudt dersom tiltak på  kan være til skade eller ulempe på naboeiendom, jf. naboloven § 6. Nabovarsel skal gis i rimelig tid før et tiltak igangsettes.

Krav til nabovarsel følger også av plan- og bygningsloven § 21-3. Etter denne loven skal varsel gis før man sender inn søknad om byggetillatelse til kommunen. Både naboer og gjenboere skal få en frist på to uker til å sende sine merknader til naboen (som vedlegger dem i søknaden) eller til kommunen. Kommunen kan frita en søker fra å sende nabovarsel dersom naboenes eller gjenboernes interessert ikke blir berørt av de planlagte byggearbeidene.

Was this article helpful?

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar