Norsk Standard

Norsk Standard er en fellesbetegnelse på standardkontrakter som utgis av Standard Norge. Standardkontraktene defineres som standarder fordi kontraktene er anerkjent som de vanligste og mest brukte og aksepterte kontraktsformularene innenfor en rekke fagområder.

Norsk Standard kontraktsformularer er særlig vanlig å benytte innen entreprise- og byggebransjen, men det finnes standarderer også innenfor en rekke andre fagområdet, f.eks. olje og gass, sammfunnstjenester og samfunnsansvar.

Typiske eksempler på Norsk Standard er standardkontrakter for utførelsen av byggeprosjekter, anleggsarbeider, tekniske standardbeskrivelser, miljø- og kvalitetsstyring samt geografisk informasjonsteknologi.

Standardkontraktene til Norsk Standard blir utarbeidet av utvalg er det sitter særlig kvalifiserte fagfolk innen de ulike fagområdene som ønsker å engasjere seg i arbeidet med å utvikle Norsk Standard. Standardkontraktene blir først utarbeidet som høringsutkast, før de eventuelt blir vedtatt av Standard Norge etter en høringsrunde.

Juridisk sett har standardkontrakter fra Norsk Standard høy autoritet, og brukes gjerne som utgangspunkt for parter i kontraktsforhandlinger. Det er frivillig å bruke Norsk Standard, men de fleste velger likevel å bruke disse standardkontraktene, særlig i bygge- og anleggsprosjekter. Grunnen til dette er at kontraktsformularene er velkjente i bransjen.

Norsk Standard forbrukerblanketter

For forbrukere som skal bygge bolig eller utføre arbeider på sin bolig, er det utviklet et eget sett med Norsk Standard. Disse kalles gjerne Standard Byggblanketter, og er særlig tilpasset byggearbeider mellom næringsdrivende og forbrukere. Byggblankettene er tilpasset de ulike lovverkene som regulerer arbeider på fast eiendom, blant annet håndverkertjenesteloven og bustadoppføringslova.

De vanligste byggblankettene for forbrukere er:

  • Byggblankett 3425 – Kontrakt om planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig på forbrukerens tomt
  • Byggblankett 3426 A – Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig. Mindre byggearbeider. Vederlag mindre enn 2 G.
  • Byggblankett 3426 B – Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig. Mindre byggearbeider. Vederlag over 2 G.
  • Byggblankett 3501 – Avtale om arbeider på fast eiendom – Avtalt vederlag 2 G
  • Byggblankett 3502 – Avtale om arbeider på fast eiendom – Avtalt vederlag mindre enn 2 G

I tillegg er det utviklet standard byggeblanketter for overtakelse av nyoppføring bolig, kjøp av byggesett samt kjøpe av nyoppført bolig som er ferdig på kontraktstidspunktet.

Norsk Standard sine standardkontrakter kan kjøpes på standard.no.

Was this article helpful?

Relaterte artikler

Legg igjen en kommentar