Arbeidsmiljøloven – en gjennomgang

Arbeidsmiljøloven er en lov som har som hovedoppgave å regulere arbeidsmiljøet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere på norske arbeidsplasser. Loven gjelder for både private og offentlige arbeidsplasser. Arbeidsmiljøloven er ufravikelig. Dette betyr at det ikke er adgang til å inngå arbeidsavtaler som gir arbeidstaker dårligere rettigheter enn etter loven, med mindre noe annet klart fremgår av… Fortsett å lese Arbeidsmiljøloven – en gjennomgang

Slik velger du riktig takstmann

takstmann

Dersom du skal selge din bolig eller opplever feil og mangler på en bolig du eier, vil du gjerne ha behov for en takstmann som kan gjøre en byggteknisk gjennomgang av boligen. Det er imidlertid ikke bare til din bolig at en takstmann kan være nyttig. Takstmenn kan også taksere f.eks. biler og båter. Når… Fortsett å lese Slik velger du riktig takstmann

Arv og særkullsbarn

  Det blir stadig mer vanlig at ektefeller og samboere har et eller flere barn fra tidligere forhold i tillegg til felles barn. I forhold til arveoppgjøret kalles barn fra tidligere forhold for særkullsbarn. Dersom arvelater har særkullsbarn blir arveoppgjøret litt annerledes enn vanlig. Her får du en gjennomgang av reglene som gjelder arv og… Fortsett å lese Arv og særkullsbarn

Publisert
Kategorisert som Arv

Hva slags flertall kreves ved vedtak om utbygging av loft i et sameie?

Spørsmål: Vi vurderer å bygge ut loftet i vårt sameie som er fellesareal. Planen er å bygge om til nye seksjoner og senere selge disse. Hva slags flertall kreves i sameiermøtet for å fatte et vedtak om loftsutbygging? Svar: Vedtak om loftsutbygging i et seksjonert sameie vil som hovedregel kreve det man kaller kvalifisert flertall,… Fortsett å lese Hva slags flertall kreves ved vedtak om utbygging av loft i et sameie?

Når er utskiftning av vinduer og dører søknadspliktig?

Spørsmål: Vi skal sette inn nye vinduer og dører i vår bolig. Er dette noe vi må søke om? Svar: Dersom du ønsker å skifte ut eller sette inn nye vinduer og dører på din bolig bør du være klar over at dette kan være søknadspliktig. Hvorvidt et tiltak er søknadspliktig reguleres av plan- og bygningsloven.… Fortsett å lese Når er utskiftning av vinduer og dører søknadspliktig?

Pasientrettigheter

Dine rettigheter som pasient reguleres av en rekke lover og forskrifter, blant annet pasientrettighetsloven, pasientskadeloven, lov om sykehus og lov om psykisk helsevern. Retten til helsehjelp I utgangspunktet har enhver rett til behandling hvor det må antas at legehjelp er påtrengende nødvendig, for eksempel ved aktuelle barnesykdommer, alvorlige ulykkestilfeller, forblødninger, forgiftninger eller andre sykdomstilstander som… Fortsett å lese Pasientrettigheter

Publisert
Kategorisert som Diverse

Selge bolig uten megler

Bruk av megler ved salg av bolig kan bli en kostbar affære. Mange stiller seg derfor spørsmålet om de faktisk trenger megler når de skal selge boligen sin, eller om de kan selge boligen på egenhånd. Fordelen ved bruk av megler når man skal selge bolig er naturligvis at megleren har erfaring med denne typen… Fortsett å lese Selge bolig uten megler

Publisert
Kategorisert som Avhending

Skatt på styrehonorar i sameier og borettslag

I sameier og borettslag er det vanlig at særlig styreleder med også styremedlemmer får et honorar for styrearbeidet. Spørsmålet som gjerne oppstår er om styreleder og styremedlemmene må betale skatt av et slikt honorar. Hovedregelen om skatt av inntekt i skatteloven § 5-1 sier at det skal betales skatt av enhver fordel vunnet ved arbeid.… Fortsett å lese Skatt på styrehonorar i sameier og borettslag

Slik håndterer du inkassokrav

Dersom du ikke betaler regningene dine i tide kan du risikerer å få et inkassokrav fra et inkassoselskap. Men hva gjør du dersom du får et inkassokrav som du mener at du ikke skal betale? I denne artikkelen gjennomgår vi de viktigste reglene for inkassokrav, og hvordan du forholder seg til inkassokrav som du mener… Fortsett å lese Slik håndterer du inkassokrav

Publisert
Kategorisert som Diverse